2006/Mar/31

ลักษณะเฉพาะของเด็กวิศวะ
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : ENGINEER
สัญลักษณ์ : EN
มวลรวม : มาตรฐาน 600 N แต่อาจแปรผันได้ตามภาวะเศรษฐกิจส่วนตัว

มวลสมอง : แปรผกผันกับมวลรวม และมีได้เกิน 1 %

ลักษณะทางกายภาพ:
- ภายนอกเถื่อนถ้ำ ภายในติงต๊อง
- พื้นผิวหมองคล้ำ ไม่ชวนต่อการสัมผัส
- เมื่อถูกเคาะอย่างแรงจะเปล่งเสียงดังกังวานเป็นคำหยาบคาย
- แปรสภาพเป็นวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid body) เมื่อถูกสัมผัสโดยแผ่วเบา
- ถึงจุดเยือกแข็งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่การคงสภาพขึ้นอยู่กับชั่วโมงบิน
- เป็นของแข็งที่ประพฤติตนคล้ายไอศครีมคาลิปโปคือดูดอมได้แต่ไม่ละลาย
- ไม่ทนต่อการเสียดสีโดยปราศจากการหล่อลื่น
- สามารถเป็นผู้ออกแรงกระทำได้ดี


คุณสมบัติทางเคมี:
- ทำปฏิกริยาอย่างรวดเร็วกับน้องๆ เฟรชชี่
-ทำปฏิกริยาอย่างรุนแรงกับเด็กบัญชี วารสาร เศรษฐศาสตร์ และเด็กต่างสถาบัน
- เกิดปฏิกริยานิวเคลียร์กับสาวเกาะอกหรือสายเดี่ยว
- ไม่ทำปฏิกริยากับธาตุ Wo ที่มีลักษณะสีค่อนข้างคล้ำหรือดำ มวลมากกว่า 550 N
อายุมากกว่า 20 ปี
- ดูดซึมและส่งผ่านข้อมุลข่าวสารใต้เข็มขัดได้อย่างรวดเร็ว
- มีสมบัติทำละลายเงินได้ดีเมื่อมีแอลกอฮอล์เป็นตัวเร่งปฏิกริยา

การทดสอบ:
- วัตถุตัวอย่างจะมีอาการเซื่องซึมในเวลาราชการ
- วัตถุตัวอย่างจะรู้สึกสดชื่นและกระตือรือร้นหลังตะวันตกดิน
- วัตถุตัวอย่างจะช่วยรักษาธรรมชาติเป็นอย่างดี โดยการปล่อย!สงวนทั้งหลายออกมาเป็น
จำนวนมากเมื่ออยุ่รวมกัน
- วัตถุตัวอย่างนิยมการเล่นฟุตบอลด้วยโทรศัพท์มากกว่าเท้า
- วัตถุตัวอย่างมีความสามารถในการผลิตมุข (ที่ได้รับการยกย่องจาก WTO ว่าเสี่ยวและแป็กติดอันดับโลก)
ได้ในอัตราสูง

ประโยชน์:
- สืบสานวัฒนธรรมโดยการใช้ภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
- เป็นตัวอย่างทึ่ดีต่อเยาวชนในสิ่งผิด
- ช่วยชาติโดยบริจาคเงินผ่านทางกรมสรรพสามิต

ข้อควรระวัง:
- ไม่ควรใช้คำสุภาพในการสนทนา เนื่องจากจะไม่ได้รับการสนใจใดๆ เพราะถือว่าเป็นการไม่
ให้เกียรติอย่างรุนแรง
- ห้ามพูดถึงเรื่องเกรดเฉลี่ยหรือ point สะสมเพราะถือว่าเป็นการหยาบคายอย่างยิ่ง


ขำขำ

Comment

Comment:

Tweet


degfsdhbig smile
#2 by คณิตธิพล คำโสม (61.91.160.70) At 2009-08-15 19:33,
Google is the best search engine
#1 by eaZrAHUG (85.255.113.78) At 2007-03-02 18:59,